Newsletter

Środowisko i turystyka ważne dla jakości życia

Redakcja Instytutu, 20.09.2016
Polityka środowiskowa to nie tylko koszty. To także nerw życia gospodarczego rozwiniętych państw

19 września w Krakowie odbyła się debata programowa Platformy Obywatelskiej poświęcona ochronie środowiska i turystyce. Celem spotkania było przedyskutowanie postulatów programowych w tych obszarach. Jak powiedziała marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, nie można mówić o wyzwaniach rozwojowych dla Polski, nie wspominając o ekologii.

Wybór Krakowa na miejsce tej konkretnej debaty programowej nie był przypadkowy. – To w Małopolsce podjęto walkę z cywilizacyjnym zagrożeniem, jakim jest smog. To tu poprawiono dostępność bazy turystycznej – zaznaczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, otwierając dyskusję.

W trakcie spotkania silnie podkreślano wpływ stanu środowiska na poziom jakości życia. Dlatego Platforma Obywatelska umieszcza ochronę środowiska w centralnym punkcie swojego nowego programu.

Zmiany są pilnie potrzebne: dostępne badania wskazują, że Polska ma najgorsze powietrze w Unii Europejskiej. W wyniku zanieczyszczenia powietrza każdego roku umiera w Polsce 45 tysięcy osób. Patrząc z tej perspektywy, ochrona środowiska to inwestycja w nasze bezpieczeństwo, a nie wydatek.

Odpowiedzialny rozwój gospodarczy to także właściwe gospodarowanie przestrzenią. Jak mówił dr Kazimierz Walasz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Polsce zezwala się na mocno rozproszoną zabudowę, która dewastuje krajobraz. Ekspert zaapelował o szybkie uchwalenie zmian w prawie planowania przestrzennego – w przeciwnym wypadku degradacja krajobrazu będzie postępowała.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że za stan środowiska odpowiedzialni są nie tylko politycy, ale także sami obywatele. Aby podnieść świadomość ekologiczną Polaków ekologia musi być opłacalna, a państwo powinno stosować wobec obywateli system zachęt, nie kar. Kluczową rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich odegra edukacja.

Z ekologią wiąże się nowoczesna turystyka – temat drugiego panelu dyskusyjnego na konwencji w Krakowie.

Jego uczestnicy zwrócili uwagę na to, że sektor turystyczny już dziś jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Udział turystyki w PKB ciągle rośnie (obecnie przekracza 5,6 proc. PKB).

Zdaniem Marka Migdała, prezesa stowarzyszenia Forum Turystyki Regionów, turystyka to źródło przychodu społeczności lokalnych. Jednym z przedstawionych w Krakowie pomysłów na rozwój branży turystycznej w naszym kraju jest „czek turystyczny”, który można byłoby wykorzystać na wyjeździe turystycznym w Polsce.

Barierą w rozwoju turystyki jest brak kadr, stan szkolnictwa zawodowego kształcącego na potrzeby turystyki. Wykształcenie ekspertów edukacji turystycznej to wyzwanie dla polskich uczelni.