Newsletter

Srebrna Polska

Redakcja Instytutu, 13.09.2016
Polityki senioralnej nie można utożsamiać tylko z systemem świadczeń i opieki. W krajach Zachodu, do których Polska upodabnia się, potrzeby seniorów zaspokaja cała, odrębna gałąź gospodarki

– Polityka senioralna zasługuje na swój fragment programu Platformy Obywatelskiej. To musi być część polityki państwa – podkreślił Tomasz Siemoniak, szef rady programowe PO RP, otwierając 11 września w Warszawie debatę ekspercką nt. nowych technologii w medycynie, aktywności zawodowej osób starszych oraz opieki nad osobom niesamodzielnym.

Seminarium było częścią cyklu debat programowych #PolskaObywatelska 2.0.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że obecny rząd próbuje ograniczyć rolę i aktywność seniorów. – W zeszłej kadencji powołaliśmy stałą komisję ds. senioralnych – mówiła wiceprzewodnicząca Platformy Ewa Kopacz. – Udało nam się powołać parlament seniorów, tegoroczne posiedzenie stoi jednak pod znakiem zapytania. Parlament seniorów nie odbędzie się tylko dlatego, że jego członkowie nie są z jednego klucza partyjnego – dodała.

Była premier zapowiedziała, że Platforma Obywatelska – inaczej niż PiS – zamierza słuchać seniorów. Program skierowany do nich będzie powstawał przy ich udziale. – Nie można mówić o polityce prorodzinnej bez polityki senioralnej. Chcemy Was słuchać. Jeśli mówimy poważnie o polityce senioralnej, to starajmy się utrzymać bezpłatne leki dla seniorów, starajmy się solidnie myśleć o waloryzacji emerytur. Mówmy o tym jak realnie skrócić kolejki do lekarzy – powiedziała Ewa Kopacz.

Uczestniczący w debacie eksperci przekonywali, że rola polityki senioralnej będzie błyskawicznie rosnąć. Przesądzi o tym demografia. Jak wyjaśniała prof. Barbara Szatur-Jaworska, naukowcy prognozują, że w Polsce wystąpi silne zjawisko depopulacji w Polski. Wzrośnie liczba osób starszych przy jednoczesnym zmniejszeniu się ogólnej liczba ludności.

Już dziś trzeba myśleć o tym, jak na to zjawisko przygotować się. – Wydłużona aktywność zawodowa jest cenna. Seniorzy są w stanie pracować długo jeśli czują zapotrzebowanie na swoją pracę. Dłuższa aktywność zawodowa to wyższa aktywność społeczna, to wyższa jakość życia – przekonywał prof. UW dr hab. Jacek Męcina.

Dr Paweł Kubicki z SGH przybliżył lokalne i regionalne wyzwania polityki senioralnej, zaznaczając, że podstawą jest likwidacja barier. I tych fizycznych (utrudniających seniorom poruszanie się), ale też innych – psychicznych, mentalnych.

Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, podkreśliła, że sama polityka senioralna to nie tylko system świadczeń. W krajach wysokorozwiniętych sektor usług skierowanych do osób starszych jest zdefiniowany – to odrębna gałąź gospodarki.

Seminarium podsumował poseł Michał Szczerba, wskazując, że priorytetem w polityce senioralnej powinno być zdrowie i całościowa opieka geriatryczna. Zwrócił też uwagę, że należy również skupić uwagę na transporcie i dostępie do infrastruktury – szczególnie na obszarach wiejskich.