Newsletter

Kluby Obywatelskie

Redakcja Instytutu, 16.06.2016
7 marca swoją działalność zainaugurowały Kluby Obywatelskie. Docelowo kluby powstaną w każdym powiecie

Chcemy, żeby Kluby Obywatelskie działały w każdym powiecie i żeby stały się centrum lokalnej aktywności społecznej, miejscem otwartej debaty i poszukiwania rozwiązań zarówno dla lokalnych wspólnot, jak i dla całego kraju.

Chcemy wykorzystać energię Polek i Polaków, którzy nie zgadzają się na trwające dziś niszczenie fundamentów praworządności w Polsce. Instytut Obywatelski jest współorganizatorem Klubów Obywatelskich.

Relacje z wybranych klubów można znaleźć na naszych stronach internetowych.