Newsletter

TTIP i TiSA. Rewolucja w handlu i usługach

Redakcja Instytutu, 23.05.2016
Zarówno Transatlantyckie partnerstwo na rzecz handlu i inwestycji (TTIP), jak i Porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA) mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Unii Europejskiej

Zarówno Transatlantyckie partnerstwo na rzecz handlu i inwestycji (TTIP), jak i Porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA) mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Unii Europejskiej. Zjednoczona Europa, aby pozostać liczącym się graczem w światowej gospodarce, musi wzmacniać swój potencjał ekonomiczny i wspierać gospodarczą ekspansję krajów członkowskich UE. Zdaniem zwolenników TTIP i TiSA konieczne jest do tego poszerzanie strefy wolnego handu i usług.

Mimo że w debacie publicznej nie brakuje analiz poświęconych dwóm wspomnianym umowom międzynarodowym, to wciąż w dyskusji wokół nich narasta wiele mitów i nieporozumień. Mamy nadzieję, że dwa opracowania autorstwa Adama Szejnfelda, byłego wiceministra gospodarki, okażą się dla naszych Czytelników pomocne.

Autor w przystępny sposób omawia główne punkty porozumień i sposób prowadzenia negocjacji. Wskazuje, kto na TTIP i TiSA zyska, a kto może stracić. Wreszcie szacuje, jakie korzyści z obowiązywania tych umów odniesie Polska.

TTIP. Rewolucja w światowym handlu (wersja do pobrania, PDF)

TiSA. Globalizacja usług (wersja do pobrania, PDF)