Newsletter

Warto być przyzwoitym, warto rozmawiać

Redakcja Instytutu, 08.03.2016
Dyskusja z biskupem Tadeuszem Pieronkiem i profesorem Jerzym Hausnerem w Krakowie zainaugurowała działalność Klubów Obywatelskich

W najbliższych tygodniach kolejne spotkania – już w całej Polsce.

Klub Obywatelski, debata w Krakowie. Fot. Instytut Obywatelski

– Chcemy tworzyć miejsce i przestrzeń do rozmowy bez używania języka nienawiści, agresji czy złych emocji – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, otwierając spotkanie w krakowskiej operze. – Angażujemy się w działalność Klubów Obywatelskich właśnie po to, by tworzyć przestrzeń polskiej wolności i polskiej odpowiedzialności – podkreślił.

Tematem pierwszej dyskusji, otwierającej działalność Klubów Obywatelskich, były wyzwania stojące przed Polską nie tylko w 2016 roku, ale także w kolejnych latach. Zdaniem biskupa Pieronka jednym z najważniejszych problemów jest rosnący podział między obywatelami, zaniechanie dialogu i rażący brak etycznych zachowań w codziennej polityce. – Etyka jest konieczna. Etyka, czyli trzymanie się niezmiennych reguł, które obowiązują wszystkie strony, wszystkich graczy politycznych – tłumaczył bp Pieronek.

Wtórował mu profesor Hausner. – To prawda, że jakość polityki zależy od jakości społeczeństwa, ale jakość naszego społeczeństwa w bardzo dużym stopniu zależy od jakości naszej polityki – tłumaczył. Przypomniał, że przyzwoitość w polityce to respektowanie reguł, to uwspólnianie wartości i umacnianie porządku konstytucyjnego. A nie zawłaszczanie państwa.

– Nie można mylić przywództwa z wodzostwem! To nie może być rozkazodawstwo, to musi być przewodzenie w znaczeniu wyznaczania narodowych celów i przekonanie wszystkich aktorów do ich realizacji – podkreślał były minister gospodarki.

W trakcie prawie dwugodzinnej dyskusji uczestnicy spotkania zadawali bp. Pieronkowi i prof. Hausnerowi wiele pytań. Jaka jest rola Kościoła w dzisiejszym państwie? Jak dzisiejsza opozycja powinna przygotowywać się do sprawowania władzy za kilka lat? Co hamuje szybszy rozwój gospodarczy i społeczny Polski?

Prof. Hausner zwracał uwagę na konieczność dobrego przygotowania się ugrupowań politycznych (dziś będących w opozycji do „dobrej zmiany”, z którą prof. Hausner, jak sam podkreślał, mocno się nie zgadza) do ewentualnych rządów.

– Każda partia musi mieć własne środowisko eksperckie. Muszą też istnieć ośrodki [badawcze – red.] działające w obiegu społecznym i państwowym – mówił. – To właśnie na takich spotkaniach jak dzisiejsze powinniśmy wspólnie zastanawiać się nad rozwiązaniem problemu – dodał.

Do tych słów nawiązał prof. Andrzej Zoll, konkludując: – My się w tej formule będziemy spotykać częściej. Ale to my, obywatele, będziemy zapraszać na te spotkania polityków. Niekoniecznie z jednej partii.

Nagranie z debaty – zobacz.

Zespół Instytutu Obywatelskiego