Newsletter

Kluby Obywatelskie: zaczynamy!

Redakcja Instytutu, 02.03.2016
Działalność Klubów Obywatelskich zainauguruje debata na temat wyzwań stojących przed Polską, z udziałem m. in. prof. Jerzego Hausnera i biskupa Tadeusza Pieronka, 7 marca w Krakowie

Chcemy, żeby Kluby Obywatelskie były odpowiedzią na zagrożenia, jakie stają dziś przed Polską. Zapraszamy do zaangażowania się w działalność Klubów wszystkich, którzy sprzeciwiają się niszczeniu demokracji i ograniczaniu wolności w naszym kraju.

Jesteśmy przekonani, że tylko powszechna aktywność obywatelska może powstrzymać groźne działania rządzącej większości.

Chcemy, żeby Kluby działały w każdym powiecie i żeby stały się centrum lokalnej aktywności społecznej, miejscem otwartej debaty i poszukiwania rozwiązań zarówno dla lokalnych wspólnot, jak i dla całego kraju.

Chcemy wykorzystać energię Polek i Polaków, którzy nie zgadzają się na trwające dziś niszczenie fundamentów praworządności w Polsce. Instytut Obywatelski jest współorganizatorem Klubów Obywatelskich.

Debata „Polska 2016: wyzwania i zagrożenia”, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek 7 marca w Krakowie z udziałem m. in. biskupa Tadeusza Pieronka i profesora Jerzego Hausnera, będzie pierwszym spotkaniem Klubów, ich ogólnopolską inauguracją. Debata odbędzie się o godzinie 17 w budynku Opery Krakowskiej, Kraków, ul. Lubicz 48 (przy Rondzie Mogilskim).

Bądźmy i działajmy razem. Spotkajmy się w Klubach Obywatelskich!

Nagranie z debaty – zobacz.

Zespół Instytutu Obywatelskiego