Newsletter

Ile powinniśmy zarabiać?

Redakcja Instytutu, 28.08.2015

Temat zarobków, zwłaszcza płacy minimalnej, często pojawia się w debacie publicznej. Pytań jest wiele: jak wysokie powinno być w Polsce najniższe wynagrodzenie za pracę? Jak szybko powinno rosnąć? Czy należy je zróżnicować regionalnie? Jaki w ogóle wpływ na stopę zatrudnienia, spójność społeczną i poziom życia pracowników wywierają podwyżki płacy minimalnej?

Fot. pixabay.com

Odpowiedzi padają różne. Pracownicy, pracodawcy, politycy, ekonomiści i publicyści prezentują w tym względzie nieraz bardzo odmienne, wręcz skrajne opinie. Spór o płace wykracza bowiem daleko poza prostą dyskusję o pieniądzach, bezrobociu czy efektywności pracy. Sięga takich wartości, jak sprawiedliwość, uczciwość i solidarność. Zahacza też o nierozstrzygnięte od wieków pytanie, gdzie wyznaczyć w gospodarce granicę między państwem a rynkiem.

W Polsce potrzebujemy dyskusji o płacach także z powodu gwałtownych przemian na polskim rynku. W ostatnich latach powszechne stało się stosowanie umów cywilnoprawnych, wyłączonych spod regulacji dotyczących płacy minimalnej (powiązanej z tradycyjnym „etatem”). Skala tego zjawiska wymusza wprowadzenie zmian. Jedną z dyskutowanych opcji jest wprowadzenie tzw. godzinowej stawki minimalnej. Takiej, która pozwoliłaby zagwarantować minimum płacowe również pracownikom niezatrudnionym na klasyczne umowy o pracę.

Instytut Obywatelski bierze udział w tej dyskusji. Nasi autorzy szukają odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące najniższego wynagrodzenia i zastanawiają się nad rozwiązaniami, które mogłyby się przysłużyć polskiemu rynkowi pracy.

1. „O płacy minimalnej bez ideologii” – wywiad Jana Gmurczyka z Piotrem Lewandowskim, prezesem Instytutu Badań Strukturalnych.

2. „Minimalna stawka godzinowa i jej konsekwencje dla polskiego rynku” – tekst autorstwa Pauliny Kruk, absolwentki polityki społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Uniwersytecie Warszawskim.

3. „Czas na stawkę godzinową?” – tekst autorstwa Jana Gmurczyka, ekonomisty i analityka Instytutu Obywatelskiego (materiał ukaże się wkrótce).

Zapraszamy do lektury!