Newsletter

Pół roku dla gospodarki

Jan Gmurczyk, 01.04.2015
Premier stawia na współpracę i dialog. To ważne w kraju, gdzie deficyt kapitału społecznego zagraża rozwojowi gospodarki

Premier stawia na współpracę i dialog. To ważne w kraju, gdzie deficyt kapitału społecznego zagraża rozwojowi gospodarki

Fot. Maciej Śmiarowski / KPRM. Źródło: Flickr

Wygłaszając pół roku temu w Sejmie exposé, premier Ewa Kopacz wysłała czytelny sygnał, że jednym z priorytetów polityki gospodarczej swojego rządu uczyni troskę o przedsiębiorczość. Choć sześć miesięcy to krótki okres, jej słowa powoli nabierają rzeczywistych kształtów.

Po pierwsze, Rada Ministrów przyjęła już kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej, która ma opierać się na filozofii zaufania państwa wobec obywateli. To pierwszy krok w stronę uporządkowania polskiego systemu podatkowego oraz sprawienia, by był bardziej przyjazny podatnikom.

Po drugie, pod koniec marca br. do Komitetu Stałego Rady Ministrów wpłynął projekt założeń nowych regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W zamyśle zmiany mają między innymi poprawić relacje między przedsiębiorcami a państwem.

Łącznie te dwa działania można uznać za wstęp do realizacji dużej reformy gospodarczej, która budzi nadzieję na podniesienie jakości prawno-administracyjnego otoczenia biznesu w Polsce. To o tyle istotne, że obecnie wielu przedsiębiorców czuje się w kontaktach z urzędami co najmniej niepewnie. Wielkim problemem pozostaje zwłaszcza uciążliwość i niespójność prawa podatkowego, dlatego rozpoczęcie prac nad nową ordynacją cieszy szczególnie.

Za istotną decyzję na rzecz gospodarki należy ponadto uznać przedłużenie popularnego programu de minimis do 2016 roku. Przypomnijmy, że gwarancje de minimis zwiększają dostępność kredytów inwestycyjnych i obrotowych dla mikro-, małych i średnich firm. Co ważne, program ten został jeszcze dodatkowo rozszerzony tak, by wspierać polski eksport.

Na marginesie odnotujmy także, że wzorem lat ubiegłych sam charakter polskiej polityki gospodarczej pozostaje pragmatyczny i rozważny. Warto choćby zwrócić uwagę na zdrowy dystans rządu wobec pomysłów podniesienia w Polsce kwoty wolnej od podatku. Na pierwszy rzut oka hasło „zwiększmy kwotę wolną” brzmi zachęcająco, ale rzetelna dyskusja na ten temat wymaga spokoju i szerokiego spojrzenia, o czym pisałem niedawno.

Nie bez znaczenia pozostaje także sam język i podejście, jakie prezentuje Ewa Kopacz, nie tylko zresztą w kwestiach ekonomicznych. Premier akcentuje takie wartości jak współpraca i dialog, a to ważne w kraju, gdzie deficyt kapitału społecznego jest na tyle duży, by zagrażać dalszemu rozwojowi gospodarki. Tego deficytu nie da się szybko zniwelować, ale wspomniane działania na rzecz poprawy stosunków na linii państwo – obywatel, połączone z próbą szerszego wprowadzenia do debaty publicznej konstruktywnych wartości, można odczytywać jako krok w dobrą stronę.

*Jan Gmurczyk – ekonomista, analityk Instytutu Obywatelskiego