Newsletter

Półroczna przewaga

Michał Zieliński, 03.03.2015
Od pół roku PO cieszy się większym poparciem wyborców niż PiS

Od pół roku PO cieszy się większym poparciem wyborców niż PiS

Źródło: Platforma Obywatelska RP/Flickr

W lutym ośrodki badania opinii publicznej zrealizowały siedem pomiarów preferencji partyjnych na łącznej próbie 7 tys. 588 Polaków.

7 sondaży

Dwa sondaże przeprowadził instytut TNS Polska (telefoniczny dla TVP oraz comiesięczny pomiar metodą wywiadów bezpośrednich – bez zlecenia), zaś rezultaty jednej ankiety opublikowały: CBOS, GFK Polonia, IBRiS (dla „Rzeczpospolitej”) oraz Millward Brown (dla TVN).

O ile w styczniu Platforma prowadziła w pięciu z ośmiu zrealizowanych sondaży (w trzech odnotowano remis), o tyle w lutym liderem już wszystkich siedmiu pomiarów była partia Ewy Kopacz.

Lider

Wśród wyborców zdecydowanych na kogo głosować największe poparcie zanotowała w lutym Platforma Obywatelska. Partia rządząca mogła liczyć, tak jak w styczniu, na 39 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się prawicowa koalicja Prawo i Sprawiedliwość – Solidarna Polska – Polska Razem (34 proc. – spadek o 2 punkty procentowe względem poprzedniego miesiąca).

Swoich przedstawicieli na Wiejskiej miałyby jeszcze tylko dwie partie: Polskie Stronnictwo Ludowe (10 proc. – wzrost o 2 punkty procentowe wobec stycznia) i Sojusz Lewicy Demokratycznej (9 proc. – bez zmian). PSL i SLD od kilku miesięcy rywalizują o miano trzeciej siły politycznej. W lutym to partia Janusza Piechocińskiego nieznacznie wyprzedziła lewicę.

Pod progiem wyborczym znalazła się nowa partia – Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (w skrócie KORWiN – 3 proc.) oraz Twój Ruch Janusza Palikota (2 proc.). Zgodnie z oczekiwaniami pojawienie się nowej formacji Janusza Korwin-Mikkego unicestwiło w sondażach jego poprzednią formację – Kongres Nowej Prawicy zanotował w lutym poparcie 1 proc. badanych.
1
Zmiany

W ujęciu miesięcznym Platforma Obywatelska była liderem sondaży preferencji partyjnych nieprzerwanie przez 6 lat: od pierwszych zwycięskich wyborów parlamentarnych w 2007 roku aż do wiosny 2013 roku. W maju 2013 roku prowadzenie w rankingu partyjnym przejęła partia Jarosława Kaczyńskiego.

PiS był najpopularniejszą partią w Polsce przez 11 miesięcy do marca 2014 roku. Dopiero wiosną 2014 roku na fali ukraińskiego kryzysu Platforma na moment odzyskała niewielkie prowadzenie w badaniach opinii publicznej. Sondażowy „efekt Ukrainy”, którego apogeum przypadło na kwiecień i maj 2014 roku, przełożył się na minimalną wygraną PO w wyborach europejskich 25 maja 2014 r.

Jednak trwający dwa miesiące „efekt Ukrainy” szybko ustąpił miejsca „efektowi taśm” i letnie miesiące 2014 roku (czerwiec-sierpień) znów należały do PiS. Momentem przełomowym dla polskiej sceny politycznej był wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej 30 sierpnia 2014 roku.

Już we wrześniu PO wyprzedziła PiS i zdołała utrzymać sondażową przewagę podczas pierwszych miesięcy rządów Ewy Kopacz. W lutym 2015 roku – szósty miesiąc z rzędu – ośrodki badania opinii wskazywały, że wybory parlamentarne wygrałaby partia rządząca.

 

2
Bipolaryzacja

Półrocznemu okresowi prowadzenia PO w sondażach towarzyszą utrzymujące się na wysokim poziomie notowania PiS. Od zmiany na stanowisku premiera obserwujemy silną mobilizację elektoratów dwóch największych partii.

O ile w ubiegłorocznych wyborach europejskich oba ugrupowania zebrały 64 proc. głosów, o tyle po objęciu steru rządów przez Ewę Kopacz PO i PiS regularnie cieszą się poparciem 3/4 Polaków o sprecyzowanych preferencjach politycznych. 10 lat od rozpoczęcia ostrej rywalizacji politycznej między PO i PiS konflikt ten wciąż ma solidne oparcie w zachowaniach wyborczych.

Mandaty sejmowe

Jeśli średnią styczniowych sondaży przeliczymy metodą d’Hondta na mandaty parlamentarne, to poszczególne partie mogą liczyć na następującą liczbę posłów: PO 195, PiS 169, PSL 50, SLD 45, MN 1. Podobnie jak na przełomie 2014/2015 możliwe byłoby więc skonstruowanie większości rządowej składającej się tylko z PO-PSL (245). Jest to istotna zmiana, bowiem przez ponad dwa ostatnie lata (2013-14) sondaże dawały większość obecnej koalicji tylko przy wsparciu trzeciego koalicjanta – SLD.

Lutowa średnia sondaży nie daje szans PiS na skonstruowanie większościowej koalicji z PSL. Jedynie wejście do parlamentu partii Janusza Korwin-Mikkego stwarzałoby PiS szansę na zdobycie w Sejmie większości rządowej.

Wnioski

Pogorszenie ocen pracy rządu czy spadek zaufania do czołowych polityków PO zaobserwowane po strajkach lekarzy i górników nie przełożyły się jak dotąd na notowania partii rządzącej. Platforma od pół roku wyprzedza PiS, a przeciętne poparcie dla PO w skali miesiąca – 39 proc. – jest najlepszym sondażowym wynikiem od jesieni 2012 roku.

Co więcej, uzyskana w lutym przewaga nad PiS – ok. 5 punktów procentowych – jest na tyle wyraźna, że nawet zakładając przeszacowanie PO i niedoszacowanie PiS w sondażach, można założyć, że w lutym to Platforma cieszyła się większą sympatią Polaków. Czy partii Ewy Kopacz uda się utrzymać prowadzenie do październikowych wyborów parlamentarnych?