Newsletter

RAPORT: W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna

Redakcja Instytutu, 29.08.2011
Jaka powinna być polska polityka energetyczna?O tym piszą autorzy przygotowanego na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raportu

Jaka powinna być polska polityka energetyczna? Bezpieczna, inteligentna i spójna z polityką gospodarczą. Zły stan elektroenergetyki może potencjalnie spowodować szereg niekorzystnych następstw m.in. zagrożenie bezpieczeństwa dostaw. Dekapitalizacja majątku wytwórczego i przesyłowego w perspektywie najbliższych lat w doprowadzić może do tzw. ryzykablackoutów tj. do zachwiania równowagi pomiędzy popytem na energię elektryczną a jej podażą. Bez nowoczesnej, efektywnej i bezpiecznej energetyki Polska stracić może możliwość współzawodnictwa i wzmacniania pozycji w Europie.

Celem przygotowanego na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raportu W kierunku nowoczesnej energetyki. Energia elektryczna pod redakcją Mariusza Swory, jest przedstawienie obecnego stanu elektroenergetyki oraz kierunków w jakich sektor ten powinien się rozwijać. Raport pokazuje  m.in. to, w jaki sposób możemy tworzyć zrównoważony energymix, zapewniający nam stabilność dostaw. Poszczególne rozdziały przedstawiają szanse i zagrożenia związane z pozyskiwaniem energii przy użyciu różnych źródeł: energetyki konwencjonalnej, jądrowej, OZE czy kogeneracji. Ponadto zawiera on informacje na temat funkcjonowania sieci, sytuacji odbiorców energii, a także finansowania inwestycji branżowych.

W pracach nad raportem brali udział eksperci reprezentujący różne środowiska, którzy zajmują się różnymi aspektami funkcjonowania sektora, reprezentujący zarówno sektor prywatny jak i publiczny. Są wśród nich: Marek Woszczyk (prezes Urzędu Regulacji Energetyki), Hanna Trojanowska (Pełnomocnik Rządu ds Polskiej Energetyki Jądrowej), dr Jan Rączka (prezes NFOŚ), dr Zdzisław Muras (wykładowca akademicki, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w URE), dr Mariusz Swora (adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu), Henryk Kaliś (przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego), Mariusz Przybylik (dyrektor w A.T. Kearney) oraz Magdalena Śliwka (z-ca dyrektora Instytutu Obywatelskiego, zajmuje się polityką energetyczną).

Ponieważ kwestie bezpieczeństwa energetycznego są kluczowe z puntu widzenia rozwoju gospodarczego liczymy na merytoryczną ocenę zawartych w raporcie propozycji.

Wersja do pobrania: W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej

Zapraszamy do lektury!