Newsletter

„Krótki film o czytaniu”

Redakcja Instytutu, 23.04.2014
O czytaniu: Henryk Bereza, ks. Andrzej Luter, Małgorzata Kidawa-Błońska, Agata Passent, Sławomir Piechota, Zuza Radzik