Newsletter

Kraśnik, 25.08.2014

Redakcja Instytutu, 22.08.2014
Debata o raporcie "Perspektywy rozwoju. Lubelszczyzna"

Instytut Obywatelski i Stowarzyszenie „Rozwój i bezpieczeństwo” zapraszają na debatę połączoną z prezentacją raportu „Perspektywy rozwoju. Lubelszczyzna” autorstwa Konrada Niklewicza. Debata odbędzie się 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Osiedlowym Domu Kultury SM „Pomoc” przy ul. Kochanowskiego 1A w Kraśniku.

Uczestnicy: Konrad Niklewicz (Instytut Obywatelski), Jarosław Czerw (Stowarzyszenie „Rozwój i bezpieczeństwo”).

Raport „Perspektywy rozwoju. Lubelszczyzna” jest kolejną publikacją w cyklu „Regiony”, którego zadaniem jest przybliżenie czytelnikom specyfiki poszczególnych części naszego kraju.

Raport przedstawia historię regionu i jej wpływ na rozwój województwa. Charakteryzuje zasoby środowiskowe oraz ocenia stan infrastruktury transportowej, regionalnego rynku pracy i kapitału intelektualnego. Ilustruje także potencjał rozwojowy Lubelszczyzny.

Raport „Perspektywy rozwoju. Lubelszczyzna” jest opublikowany na stronie Instytutu Obywatelskiego.

Miejsce: Osiedlowy Dom Kultury SM „Pomoc”, ul. Kochanowskiego 1A, Kraśnik.