Newsletter

Lublin, 19.08.2014

Redakcja Instytutu, 07.08.2014
Debata Perspektywy rozwoju. Lubelszczyzna

Instytut Obywatelski zaprasza na debatę połączoną z prezentacją raportu „Perspektywy rozwoju. Lubelszczyzna” autorstwa Konrada Niklewicza. Debata odbędzie się 19 sierpnia 2014 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie.

Spotkanie poprowadzi autor raportu, Konrad Niklewicz (Instytut Obywatelski).

Raport „Perspektywy rozwoju. Lubelszczyzna” jest kolejną publikacją w cyklu „Regiony”, którego zadaniem jest przybliżenie czytelnikom specyfiki poszczególnych części naszego kraju.

Raport przedstawia historię regionu i jej wpływ na rozwój województwa. Charakteryzuje zasoby środowiskowe oraz ocenia stan infrastruktury transportowej, regionalnego rynku pracy i kapitału intelektualnego. Ilustruje także potencjał rozwojowy Lubelszczyzny.

Raport „Perspektywy rozwoju. Lubelszczyzna” jest opublikowany na stronie Instytutu Obywatelskiego.

Miejsce: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Lublin