Newsletter

Europejska siła przyciągania

Jacek Saryusz-Wolski, 02.07.2014
Szczyt Rady Europejskiej 26 i 27 czerwca był ważny z wielu powodów, ale doniosły tylko z trzech

Szczyt Rady Europejskiej 26 i 27 czerwca był ważny z wielu powodów, ale doniosły tylko z trzech. Po raz pierwszy głosowanie obywateli miało wpływ, co stanowi precedens, na wybór władz wykonawczych Unii. Wybór ten to Jean Claude Juncker, przedstawiciel desygnowany przez zwycięską partię polityczną – Europejską Partię Ludową, do której należy Platforma Obywatelska. To krok milowy w kształtowaniu nowego ustroju Unii Europejskiej, zbliżaniu do niej obywateli i redukowaniu deficytu demokracji.

Drugi powód, który czyni ostatni Szczyt Rady Europejskiej szczególnym, to polityczne poparcie wyrażone dla Unii Energetycznej i zasady solidarności w sprawach bezpieczeństwa energetycznego. Są szanse, że projekt ten zostanie wdrożony. Unia Europejska będzie zaś mogła liczyć na bezpieczną, tanią i konkurencyjną energię. Tym samym zostanie zerwana zależność polityczno-ekonomiczna od monopolistycznego dostawcy, a wysokie ceny energii nie będą już dławiły naszego wzrostu gospodarczego
i zwiększały bezrobocia.

Po trzecie, szczyt ten dał wyraz przełomowej zmianie w relacjach Unii z naszymi wschodnimi sąsiadami. 27 czerwca Unia podpisała Umowy Stowarzyszeniowe, najdalej jak dotąd idące, z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją – tymi krajami Partnerstwa Wschodniego, których społeczeństwa wybrały europejskie wartości i były gotowe zapłacić za to najwyższą cenę. Cenę własnego życia. To więcej niż pół-członkostwo, to trwały związek i europejska perspektywa. To szansa na demokrację i dobrobyt w tych krajach oraz powrót do europejskiej rodziny narodów Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. To również dowód na wielką magnetyczną siłę przyciągania europejskiej cywilizacji i jej unijnego modelu, który wygrywa z czołgami i karabinami, świadcząc o sile europejskiej demokracji i jej wartości.

Wystąpienie dra Jacka Saryusz-Wolskiego na pierwszej w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego debacie – podsumowującej zeszłotygodniowy Szczyt Rady Europejskiej (26-27 czerwca 2014) można zobaczyć również na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

*Jacek Saryusz-Wolski – dr ekonomii, europoseł PO, minister ds. europejskich w latach 1991-96 i 2000-01, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej.