Newsletter

Lubartów, 25.06.2014

Redakcja Instytutu, 18.06.2014
DEBATA: Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi

Instytut Obywatelski zaprasza na debatę połączoną z prezentacją raportu „Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi” autorstwa Wojciecha Kębłowskiego. Debata odbędzie się 25 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Cichej 6 w Lubartowie.

W debacie udział wezmą: Zbigniew Marcinkowski – Radny Miasta Kraśnik i współautor Projektu Budżetu Obywatelskiego w Kraśniku na rok 2014, Jacek Zalewski – Wicestarosta Powiatu Lubartowskiego, Konrad Niklewicz – Instytut Obywatelski.

Budżet partycypacyjny jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach oraz większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego. Gdy w 2011 roku w Sopocie wprowadzono pierwszy w Polsce budżet obywatelski, nikt nie spodziewał się, że eksperyment ten będzie się cieszył w naszym kraju taką popularnością. Choć zainteresowanie polskich miast budżetem partycypacyjnym jest coraz większe, niewiele jest krytycznych i rzetelnych analiz poświęconych tej tematyce.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w debacie: biuro@instytutobywatelski.pl

Raport Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi jest opublikowany na stronie Instytutu Obywatelskiego.

Miejsce: ul. Cicha 6, Sala Widowiskowa Spółdzielni Mieszkaniowej, Lubartów.