Newsletter

ANALIZA: Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje

Redakcja Instytutu, 07.04.2014
Instytut Obywatelski prezentuje analizę pt. „Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje”. Jej autorem jest Jan Gmurczyk, ekonomista

Instytut Obywatelski prezentuje analizę pt. „Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje”. Jej autorem jest Jan Gmurczyk, ekonomista.

W opracowaniu zawarto esencjonalną ocenę innowacyjności polskiej gospodarki, a następnie na tej podstawie wysunięto kluczowe wnioski dla polityki państwa. Mimo pewnych postępów, wciąż potrzeba w Polsce działań, które pomogą wzmocnić potencjał innowacyjny gospodarki.

Fragment analizy:

„W przypadku tak złożonych zagadnień, jak innowacyjność myślenie systemowe wydaje się wręcz niezbędne. Dla przykładu w mniejszym lub większym stopniu barierą dla innowacyjności w Polsce może być nie tylko prozaiczny brak pieniędzy na ryzykowne inwestycje w sektorze prywatnym, ale także pozornie niezwiązana z innowacyjnością wzajemna nieufność obywateli, egzaminowanie młodzieży z wykorzystaniem testów czy najeżone uciążliwością prawo podatkowe. Oczywiście innowacyjność jest już w Polsce wyraźnie zdefiniowana jako priorytetowy obszar polityki gospodarczej, ale działania w tym zakresie powinny być bardziej spójne choćby z tego względu, że wzrostowi wydatków publicznych na działalność badawczo-rozwojową nie towarzyszą w zadowalającym stopniu kroki uwalniające kreatywność i przedsiębiorczość obywateli.”

Wersja do pobrania: Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje

Zachęcamy do lektury!