Newsletter

KONFERENCJA: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, 19 marca 2014 r., godz. 11:00, Warszawa

Redakcja Instytutu, 06.03.2014
Zapraszamy na konferencję Rynek pracy wobec zmian demograficznych, która odbędzie się 19 marca 2014 roku o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Udział wezmą m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz, prof. Janina Jóźwiak, prof. Marek Góra, prof. Piotr Błędowski, dr Paweł Kaczmarczyk, Krzysztof Cibor

Instytut Obywatelski zaprasza na konferencję Rynek pracy wobec zmian demograficznych, która odbędzie się 19 marca 2014 roku o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Tematem konferencji będą następujące w Polsce i całej Europie przemiany demograficzne oraz ich konsekwencje dla rynku pracy. Obecnie Polska jest krajem względnie młodym demograficznie (na tle Europy), ale w najbliższych dekadach, wraz ze starzeniem się struktur wieku ludności, sytuacja ta radykalnie się zmieni i Polska będzie jednym z krajów demograficznie najstarszych. W związku z tym bardzo ważne jest przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Głównym celem konferencji jest analiza problemu oraz przedstawienie propozycji reform służących lepszemu dostosowaniu rynku pracy do nowego porządku i złagodzeniu konsekwencji kryzysu demograficznego.

Instytut Obywatelski, pragnąc włączyć się do debaty na ten temat, przygotował publikację Zeszyty Demograficzne: Rynek pracy wobec zmian demograficznych.

W debacie wezmą udział m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, eksperci (autorzy publikacji): prof. Janina Jóźwiak (SGH), prof. Marek Góra (SGH), prof. Piotr Błędowski (SGH, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne), dr Paweł Kaczmarczyk (OBM UW), Krzysztof Cibor (FISE) oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze rynku pracy.

Program konferencji:

10.30 – 11.00  Rejestracja uczestników

11.00 – 11.20  Otwarcie i powitanie uczestników:

- Jarosław Makowski  dyrektor Instytutu Obywatelskiego

- dr Marta Kiełkowska  Instytut Socjologii UW, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, prezentacja Zeszytów Demograficznych. Rynek pracy wobec zmian demograficznych

11.20 -  13.00 Wpływ zmian demograficznych na zasoby pracy

- prof. Janina Jóźwiak  dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH

- Władysław Kosiniak-Kamysz  minister Pracy i Polityki Społecznej

- prof. Piotr Błędowski  SGH, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

- dr Paweł Kaczmarczyk  wicedyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW

- Marzena Haponiuk  Instytut Obywatelski

- Kordian Kolbiarz  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

13.00 – 13.30  Przerwa kawowa

13.30 – 15.00  Usprawnienie rynku pracy. Reforma Urzędów Pracy

- Jacek Męcina  sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

- prof. Marek Góra  kierownik Katedry Ekonomii I SGH

- Krystyna Dudzińska  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie

- dr Grzegorz Baczewski  Departament Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy, PKPP Lewiatan

- Krzysztof Cibor  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

15.00 – 15.20  Pytania i odpowiedzi

15.20 – 15.30  Zakończenie

Prowadzenie: Jarosław Makowski

Osoba do kontaktu:  Aneta Chałońska, a.chalonska@instytutobywatelski.pl

Program Konferencji do pobrania

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 17 marca 2014 r.