Newsletter

DEBATA: Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, 10 marca 2014 r., godz. 17:00, Rybnik

Redakcja Instytutu, 03.03.2014
Zapraszamy na debatę połączoną z prezentacją raportu „Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi” autorstwa Wojciecha Kębłowskiego 10 marca 2014 r. o godz. 17:00. Udział Wezmą: Ewa Pytasz, Jarosław Makowski, Piotr Kuczera, Marek Krząkała

Instytut Obywatelski zaprasza na debatę połączoną z prezentacją raportu „Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi” autorstwa Wojciecha Kębłowskiego. Debata odbędzie się 10 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Wysokiej 15/17 w Rybniku.

W debacie udział wezmą: Ewa Pytasz – dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach, Jarosław Makowski – Instytut Obywatelski, Piotr Kuczera – Radny Miasta Rybnika.
Prowadzenie: Marek Krząkała – Poseł na Sejm RP.

Budżet partycypacyjny jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach oraz większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego. Gdy w 2011 roku w Sopocie wprowadzono pierwszy w Polsce budżet obywatelski, nikt nie spodziewał się, że eksperyment ten będzie się cieszył w naszym kraju taką popularnością. Choć zainteresowanie polskich miast budżetem partycypacyjnym jest coraz większe, niewiele jest krytycznych i rzetelnych analiz poświęconych tej tematyce.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w debacie: biuro@instytutobywatelski.pl

Raport Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi jest opublikowany na stronie Instytutu Obywatelskiego.

Miejsce: ul. Wysoka 15/17, Cech Rzemiosł Różnych, Rybnik.