Newsletter

Dekalog SLD

Elżbieta Misiak-Bremer, 16.12.2013
Do walki z korupcją potrzeba również edukacji społeczeństwa, by wzrósł poziom świadomości Polaków

SLD przedstawił „dekalog antykorupcyjny” – plan walki z rakiem korupcji, który toczy polską służbę publiczną. Tym samym partia rozpoczyna projekt „czyste ręce w polskiej polityce, w administracji państwowej”.

SLD wie, że jak uchwali dekalog antykorupcyjny i wprowadzi kartę etyki politycznej, gdzie będą zapisane podstawowe wartości i zasady działalności w obszarze politycznym i państwowym, to ludzie władzy staną się bez skazy i odzyskają  wiarygodność społeczną. Idąc drogą własnego dekalogu, SLD poradzi sobie z tym rakiem, z którym ani rząd, ani służby z nim współpracujące nie radzą sobie od lat.

Poseł Wziątek (proszę z niczym nie kojarzyć nazwiska) uznał, że do walki potrzeba również edukacji antykorupcyjnej społeczeństwa, by wzrósł poziom świadomości Polaków. Elementem tej edukacji powinien być „moduł wiedzy o społeczeństwie, który realizowany powinien być w liceach i wszystkich szkołach wyższych” – powiedział poseł.

„Obowiązkowe szkolenia antykorupcyjne dla pracowników administracji publicznej, w tym także samorządowej”, „opracowanie podręcznika antykorupcyjnego”, a także „księgi złych przykładów”. Polska nie musi być zaściankiem walki z korupcją w Europie – ogłosił Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Z eseldowskiego programu antykorupcyjnego jasno wynika, że korupcja – zjawisko przecież nie tylko polskie – bierze się z braku karty etyki politycznej, braku podręczników antykorupcyjnych i braku „modułu wiedzy”.

Gdyby panowie z SLD, dotknięci brakiem „modułu wiedzy”, użyli racjonalnego pomyślunku, może zauważyliby, gdzie leży źródło korupcji i skąd się ona bierze. Żadnym podręcznikiem i żadna kartą tego źródła zasypać się nie da. Ale mnie za pisanie programu walki z korupcją dla SLD nikt przecież nie płaci.

*Elżbieta Misiak-Bremer – inżynier, dziennikarka, związana z prasą podziemna w Polsce i w Stanach Zjednoczonych oraz paryską „Kulturą”, członek Rady Programowej TVP