Newsletter

Rynek pracy wobec zmian demograficznych

Redakcja Instytutu, 20.10.2013
Instytut Obywatelski prezentuje analizę "Rynek pracy wobec zmian demograficznych" pod redakcją naukową dr Marty Kiełkowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to pierwsza publikacja z cyklu Zeszyty Demograficzne

Instytut Obywatelski prezentuje analizę „Rynek pracy wobec zmian demograficznych” pod redakcją naukową dr Marty Kiełkowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest to pierwsza publikacja z cyklu Zeszyty Demograficzne poświęconego analizie skutków zbliżających się zmian demograficznych. Autorami analiz są m.in. prof. dr hab. Janina Jóźwiak, prof. dr hab. Marek Góra, dr inż. Bożena Karwat-Woźniak, dr inż. Paweł Chmieliński, dr Joanna Rutecka oraz Sławomir Piechota. Głównym celem publikacji jest analiza problemu oraz przedstawienie propozycji reform służących lepszemu dostosowaniu się do nowego porządku i złagodzeniu konsekwencji kryzysu demograficznego na rynku pracy.

Zmiany struktury wieku ludności wyraźnie wpłyną na sytuację na rynku pracy. Przede wszystkim postępować będzie proces zmniejszania się podaży pracy oraz starzenia struktury wieku ludności produkcyjnej. Równocześnie zwiększać się będzie obciążenie demograficzne (…). Konieczne jest zatem zwiększenie aktywności zawodowej – pisze we wprowadzeniu do publikacji dr Marta Kiełkowska.

Pierwsza część niniejszej publikacji poświęcona jest niewykorzystanym zasobom pracy. W poszczególnych rozdziałach znajdują się analizy związane z aktywizacją zawodową konkretnych grup społecznych, które aktualnie w niewystarczającym stopniu uczestniczą w rynku pracy. W części drugiej zaprezentowane są propozycje reform, które mogą usprawnić rynek pracy i lepiej go dostosować do nowej sytuacji demograficznej.

Wersja do pobrania: Rynek pracy wobec zmian demograficznych

Zapraszamy do lektury!