Newsletter

Polski potencjał

Weronika Przecherska, 02.10.2013
Eksperci i obserwatorzy są zgodni, że to właśnie Poznań zasługuje na miano „najbardziej start-upowego miasta w kraju”

Strona 1

Eksperci i obserwatorzy są zgodni, że to właśnie Poznań zasługuje na miano „najbardziej start-upowego miasta w kraju”

W Polsce przemysł start-upów dopiero raczkuje. Trudno porównywać więc skalę popularności internetowych projektów w naszym kraju i u zachodniego sąsiada [1]. Eksperci szacują, że „w samym Berlinie jest więcej firm typu start-up niż w całej Polsce” [2]. Zakładaniu własnych przedsiębiorstw nie sprzyja z pewnością niestabilna sytuacja na rynku pracy oraz nadal istniejące w Polsce bariery dla rozwoju przedsiębiorczości. Negatywny wpływ na rozwój rynku start upów ma też obawa młodych przed podejmowaniem zawodowego ryzyka oraz niska kultura przedsiębiorczości [3].

Miasta_z_wizją_Poznań_5

Dla rozpoczynający karierę absolwentów polskich uczelni nadal najbardziej liczy się pewność i stabilność zatrudnienia. Wśród wymarzonych pracodawców wymieniają oni zwykle duże i cieszące się wieloletnią tradycją międzynarodowe korporacje. Jednak i w tym obszarze można zaobserwować pewne zmiany, szczególnie wśród studentów kierunków IT. Badania pokazują, że dziś już 17 proc. absolwentów takich kierunków chce założyć start-up i pracować przy innowacyjnych projektach internetowych [4].

Rosnąca popularność firm typu start-up w Polsce wpływa na kształtowanie się polskiej sceny inicjatyw internetowych. Wśród ośrodków rozwijającego się biznesu start-upów wymienia się Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawę i Gdańsk. Jednak eksperci 
i obserwatorzy są zgodni, że to właśnie Poznań zasługuje na miano „najbardziej start-upowego miasta w kraju” [5]. Szacuje się, że w Poznaniu działa ok. 100-150 start-upów. Rocznie powstaje tutaj ok. 200 firm [6]. I choć tylko niewielka część z nich utrzymuje się na rynku i odnosi sukces komercyjny, Poznań systematycznie buduje sobie markę miasta sprzyjającego powstawaniu nowych internetowych projektów.

Poznań przoduje na mapie ekonomicznej Polski. Miasto wyróżniają doskonałe wskaźniki gospodarcze – najniższa stopa bezrobocia oraz jeden z najwyższych współczynników PKB na mieszkańca w Polsce [7] [8]. Do jego atutów zalicza się także korzystne położenie i infrastrukturę, wysoką jakość życia, wysoko wykwalifikowane kadry, etos pracy mieszkańców oraz bogatą ofertę kulturalną i sportową. Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu stolicy Wielkopolski jest charakter jej mieszkańców i nastawienie do podejmowania inicjatyw gospodarczych i wyzwań zawodowych [9]. Opinię tę potwierdzają badania – w roku 2012 mieszkańcy Poznania zostali uznani za jednych z najbardziej przedsiębiorczych Polaków (tuż po mieszkańcach Warszawy i przed mieszkańcami Wrocławia) [10].

Dla młodych przedsiębiorców niewątpliwą zaletą Poznania, podobnie jak w przypadku Berlina, jest jego położenie i dobre połączenie z polskimi i europejskimi ośrodkami. Dzięki położeniu w korzystnej strefie czasowej założyciele start-upów w Poznaniu mogą zorganizować międzynarodową konferencję. Dogodne połączenia drogowe i kolejowe, 
a także międzynarodowy port lotniczy tworzą dość sprawną komunikację 
z europejskimi centrami przemysłu internetowego, np. ze stolicą RFN. Eksperci przekonują, że na linii Poznań-Berlin współpraca na scenie start-upów dobrze się rozwija [11]. Potencjał polsko-niemieckiej kooperacji w obszarze nowych technologii widać także na poziomie rządowym. Jej przykładem było choćby partnerstwo w ramach targów CeBIT 2013 [12].

Adeptów biznesu przyciąga także zmieniający się dynamicznie poznański ekosystem.