Newsletter

Rosyjska presja w europejskiej grze

Jacek Saryusz-Wolski, 12.09.2013
Naszym wschodnim partnerom jesteśmy winni solidarność

Naciski Rosji narastają i przyjmują formę sankcji, jak w przypadku Mołdawii. Potrzebne jest działanie, a nie jedynie opisywanie sytuacji i jej diagnozowanie. Kto będzie bronił naszych wschodnich partnerów? Pozwolą Państwo, że przywołam pytania Michaiła Gorbaczowa: „Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy?”.

Naszym wschodnim partnerom jesteśmy winni solidarność. Powinniśmy bronić ich przed niedopuszczalnymi naciskami ze strony Rosji.

Rosja podważa i poddaje pod wątpliwość równocześnie nasze unijne umowy stowarzyszeniowe. Powinniśmy stanąć w obronie naszego suwerennego wyboru dotyczącego państw, z którymi się stowarzyszamy i bronić naszej własnej polityki sąsiedztwa.

Rosja rzuciła wyzwanie Unii Europejskiej. Musimy przyznać, że jesteśmy na kursie kolizyjnym z Rosją, ale to ona obrała konfrontacyjny kurs wobec Unii Europejskiej. Potrzebujemy awaryjnego planu i szybkiego działania.

Nasze propozycje są odzwierciedlone w rezolucji Parlamentu Europejskiego, wynegocjowanej i podpisanej przez pięć grup politycznych. Oferujemy Komisji Europejskiej i europejskiej dyplomacji (ESDZ) polityczny plan działania. UE powinna odpowiedzieć na sytuację w Europie Wschodniej poprzez podjęcie 7 następujących kroków:

1.    Wywrzeć dyplomatyczną presję na Rosję, poprzez m.in. wezwanie jej ambasadora i przekazanie formalnej noty protestacyjnej.
2.    Dyplomatycznie wesprzeć wschodnich partnerów poprzez liczne działania na arenie międzynarodowej i w organizacjach międzynarodowych, w tym WTO.
3.    Wywrzeć dyplomatyczną presję na Rosję poprzez zapewnienie, że temat presji Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego będzie priorytetem w rozmowach bilateralnych.
4.    Pomóc krajom, które znalazły się pod presją Rosji, poprzez dostarczanie im energii, poprzez otwarcie europejskiego rynku dla ich produktów, m.in. dla win z Mołdawii oraz poprzez zbudowanie niezbędnej łącznikowej infrastruktury energetycznej.
5.    Odpowiedzieć Rosji poprzez unijne środki polityki handlowej. Jeśli Rosja decyduje się na embargo na mołdawskie wina, Unia powinna nałożyć embargo na rosyjskie alkohole.
6.    Komisja Europejska winna przestać powstrzymywać się przed złożeniem już gotowej skargi przeciwko nadużyciom pozycji dominującej na europejskim rynku gazu oraz manipulacjom cenowym na niekorzyść europejskich konsumentów, jakich dopuścił się Gazprom.
7.    Złożyć skargę na Rosję do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jako że działania Rosji są jawnym pogwałceniem zasad WTO i naruszają interesy UE, jak również zaoferować pomoc krajom Partnerstwa Wschodniego w podobnych działaniach.

Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie będziemy działać i przegramy w naszym najbliższym sąsiedztwie, powinniśmy przestać mówić o Unii Europejskiej jako o globalnym graczu.