Newsletter

Starachowice, 03.06.2013

Redakcja Instytutu, 27.05.2013
Debata Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi

Instytut Obywatelski i Róża Thun, poseł do Parlamentu Europejskiego, zapraszają na debatę połączoną z prezentacją raportu „Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi” autorstwa Wojciecha Kębłowskiego. Debata odbędzie się 3 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Świętokrzyskim Centrum Biznesu przy ul. Mickiewicza 1a w Starachowicach.

W debacie udział wezmą: Wojciech Kębłowski – autor publikacji Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, doktorant Université Libre de Bruxelles, absolwent międzynarodowych studiów miejskich 4cities, Konrad Niklewicz – zastępca dyrektora Instytutu Obywatelskiego, Marek Materek – Stowarzyszenie Projekt: Starachowice, Dariusz Grunt – Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych Nasze Miasto.

Budżet partycypacyjny jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach oraz większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego. Gdy w 2011 roku w Sopocie wprowadzono pierwszy w Polsce budżet obywatelski, nikt nie spodziewał się, że eksperyment ten będzie się cieszył w naszym kraju taką popularnością. Choć zainteresowanie polskich miast budżetem partycypacyjnym jest coraz większe, niewiele jest krytycznych i rzetelnych analiz poświęconych tej tematyce.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w debacie: biuro@instytutobywatelski.pl

Raport Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi jest opublikowany na stronie Instytutu Obywatelskiego.

Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Biznesu, ul. Mickiewicza 1a, Starachowice.