Newsletter

Turek, 08.05.2013

Redakcja Instytutu, 22.04.2013
Debata Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi

Instytut Obywatelski i Wszechnica Obywatelska zapraszają na debatę połączoną z prezentacją raportu „Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi” autorstwa Wojciecha Kębłowskiego. Debata odbędzie się 8 maja 2013 r. (środa) o godz. 17.00 w Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera przy Placu Wojska Polskiego 1 w Turku.

W debacie udział wezmą: Marek Drzewiecki – radny gminy Turek, Dariusz Młynarczyk – prezes Wszechnicy Obywatelskiej, były starosta turecki, Konrad Niklewicz – zastępca dyrektora Instytutu Obywatelskiego.

Budżet partycypacyjny jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach oraz większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego. Gdy w 2011 roku w Sopocie wprowadzono pierwszy w Polsce budżet obywatelski, nikt nie spodziewał się, że eksperyment ten będzie się cieszył w naszym kraju taką popularnością. Choć zainteresowanie polskich miast budżetem partycypacyjnym jest coraz większe, niewiele jest krytycznych i rzetelnych analiz poświęconych tej tematyce.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w debacie: biuro@instytutobywatelski.pl

Raport Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi jest opublikowany na stronie Instytutu Obywatelskiego.

Miejsce: Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Plac Wojska Polskiego 1, Turek