Newsletter

ANALIZA: Euro w Polsce. Obawy i pytania

Redakcja Instytutu, 20.02.2013
Instytut Obywatelski przygotował analizę "Euro w Polsce. Obawy i pytania". Jej autorem jest ekonomista i analityk IO Jan Gmurczyk

Instytut Obywatelski przygotował analizę „Euro w Polsce. Obawy i pytania”. Jej autorem jest ekonomista i analityk IO Jan Gmurczyk.

Analiza została podzielona na trzy zasadnicze części.

Część 1. Czy strefa euro jest stabilna?
Część 2. Czy po wprowadzeniu euro ceny wzrosną?
Część 3. Czy polska gospodarka jest gotowa na przyjęcie euro?

Fragment analizy:

„(…) Spadek atrakcyjności euro w ostatnich latach widać choćby w badaniach prezentowanych w Monitorze Opinii Publicznej Ministerstwa Finansów. W grudniu 2009 roku zdecydowanie pozytywny bądź raczej pozytywny stosunek do wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce deklarowało łącznie 43 proc. obywateli, podczas gdy w październiku 2012 roku wskaźnik ten zmalał do 31 proc. Jednocześnie Polacy opowiadają się za coraz odleglejszą perspektywą przystąpienia do Eurolandu.

Pomysł wprowadzenia euro w Polsce w horyzoncie „najbliższych kilku lat” w czerwcu 2010 roku popierało 34 proc. obywateli, natomiast w październiku 2012 roku już tylko 16 proc. Równolegle odsetek Polaków, którzy nigdy nie chcieliby wymienić złotówek na euro, wzrósł w tym okresie z 23 proc. do 31 proc. (…)”.

Wersja do pobrania: Euro w Polsce. Obawy i pytania