Newsletter

Perspektywy rozwoju. Warmińsko-mazurskie

Redakcja Instytutu, 06.02.2013
Instytut Obywatelski prezentuje raport „Perspektywy rozwoju. Warmińsko-mazurskie” przygotowany przez Jacka Poniedziałka

Instytut Obywatelski prezentuje raport „Perspektywy rozwoju. Warmińsko-mazurskie” przygotowany przez Jacka Poniedziałka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To pierwsza publikacja w cyklu „Regiony”, którego zadaniem jest przybliżenie Czytelnikom specyfiki poszczególnych części naszego kraju.

Autor pisze:

„Warmia i Mazury miały szczęście zostać obdarzone przez naturę niepowtarzalną przyrodą (lasy, pagórki, liczne pojezierza) i sporego pecha do procesów historycznych, które przyczyniły się do znacznego zapóźnienia społeczno-gospodarczego regionu. Jakie są szanse rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego?

Region został obdarzony przez naturę niepowtarzalnymi walorami przyrodniczymi. Zdaniem władz i planistów wojewódzkich, ale także ekspertów zajmujących się rozwojem regionalnym, turystyka ma stanowić koło zamachowe regionalnej gospodarki, zwłaszcza w regionach atrakcyjnych przyrodniczo, ale zapóźnionych gospodarczo.

Wyniki licznych badań, m.in. realizowanych przez Bohdana Jałowieckiego, wskazują, że region posiada tylko trzy atuty rozwojowe, wszystkie związane ze środowiskiem naturalnym: „Czyste środowisko. Atrakcyjny krajobraz. Walory turystyczne”. Jak wskazują badania, Polakom Warmia i Mazury kojarzą się z walorami środowiskowymi, region to przede wszystkim bogactwo jezior (najczęstsze klisze skojarzeniowe), odpowiednio: Warmia – 33 proc., Mazury – 76 proc. wskazań. Środowisko naturalne może być zarówno barierą procesów gospodarczych, jak i ich motorem. Konieczność ochrony zasobów przyrodniczych często stanowi powód blokowania inwestycji, jednak zasoby przyrodnicze bywają podstawą regionalnych strategii rozwojowych (np. w oparciu o ekorozwój).

(…)

Niewielka gęstość sieci oprzyrządowania instytucjonalnego w sektorze badań i rozwoju, niskie udziały środków przeznaczanych na ten sektor i niski poziom zatrudnienia, potęgowany małą liczbą parków technologicznych, wpływa małą liczbę wynalazków (13 miejsce w Polsce na osobę, gorzej było tylko w województwach: podlaskim, podkarpackim i lubelskim). Dane te pokazują niekorzystne usytuowanie regionu w wymiarze możliwości tworzenia gospodarki opartej o wiedzę i nowoczesne know-how, co – jak powszechnie wiadomo – jest kluczem do rozwoju regionalnego, którego mechanizmami rządzi logika gospodarki poprzemysłowej, sieciowej i informatycznej.

Wersja do pobrania: Warmińsko-mazurskie