Newsletter

Protestanci protestujcie!

Kazimierz Bem, 05.12.2012
Polscy protestanci, jeśli nie chcą stać się zbędni, muszą przestać być kryptokatolikami

Polscy protestanci, jeśli nie chcą stać się zbędni, muszą przestać być kryptokatolikami.

Protestanci pojawili się na mapie chrześcijaństwa prawie 500 lat temu. Luterański teolog Carl Braaten zwykł mawiać, że o ile protestanci nie rozumieją, iż reformacja byłą tragedią, o tyle rzymscy katolicy nie rozumieją, dlaczego reformacja byłą konieczna. A przecież był to ruch społeczno-religijny, który miał na celu nie tylko naprawienie nadużyć w ówczesnym Kościele, ale także jego głęboką reformę poprzez elementy demokratyzacji. To nie papież w dalekim Rzymie czy też biskup arystokrata miał decydować o dogmatach i teologii, ale raczej wierni, czytając Biblię. Kięgę tę uznano za jedyną podstawę chrześcijaństwa. dzięki przekładowi doktora Marcina Lutra na niemiecki, Biblia została wyrwana dostojnikom kościelnym i przekazana ludziom – wiernym.

Czytaj całość

Źródło: Polityka