Newsletter

ANALIZA: Kryzys finansowy a Europa Środkowo-Wschodnia

Redakcja Instytutu, 15.10.2012
Instytut Obywatelski przygotował analizę „Kryzys finansowy a Europa Środkowo-Wschodnia”. Jej autorem jest ekonomista Perceval Pradelle

Instytut Obywatelski przygotował analizę „Kryzys finansowy a Europa Środkowo-Wschodnia”. Jej autorem jest ekonomista i inżynier Perceval Pradelle.

Fragment analizy:

„W Europie Środkowo-Wschodniej skutki globalnego kryzysu objawiły się silnym spadkiem PKB, osłabieniem eksportu, załamaniem produkcji przemysłowej i odpływem kapitału zainwestowanego w regionie. Równocześnie wzrosło bezrobocie, w wyniku czego obserwowany w latach przedkryzysowych trend powstawania nowych miejsc pracy został przerwany.

(…)

W latach 2010 i 2011 w większości krajów regionu wzrost powrócił, ale okazał się średnio niższy niż przed kryzysem, zaś sam region ogólnie wciąż cierpi z powodu blizn pozostawionych przez recesję”.

A co czeka kraje naszego regionu w najbliższej przyszłości?

Wersja do pobrania: Kryzys finansowy a Europa Środkowo-Wschodnia