Newsletter

RAPORT: Miasto w działaniu

Redakcja Instytutu, 10.03.2013
Instytut Obywatelski prezentuje raport "Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój w perspektywie oddolnej" pod redakcją Przemysława Filara i Pawła Kubickiego.

Instytut Obywatelski prezentuje raport  Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej pod redakcją Przemysława Filara i Pawła Kubickiego.

Autorami raportu są eksperci i aktywiści miejscy: Andreas Billert Stowarzyszenie My-PoznaniacyPrzemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Marcin Gerwin Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, Bożena Gierat-Bieroń, Obywatele Kultury Krakowa, Mateusz Kokoszkiewicz Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia oraz Paweł Kubicki Obywatele Kultury Krakowa.

Świat staje się coraz bardziej miejski. Miasta są kołami zamachowymi dla nowej gospodarki, opartej na wiedzy i usługach. Stwarzają nieograniczone możliwości rozwoju i samorealizacji dla twórczych i utalentowanych jednostek. Jednocześnie pogłębiają dystans społeczny, tworząc silne symboliczne granice wykluczenia dla wszystkich tych, którzy nie potrafią się odnaleźć w nowej gospodarce. Wyjątkowo szybko postępujące procesy urbanizacyjne są jednocześnie źródłem spektakularnych korzyści i poważnych zagrożeń.

Celem raportu Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej – przygotowanego na zlecenie Instytutu Obywatelskiego – jest przeanalizowanie najważniejszych aspektów miejskiej rzeczywistości oraz nakreślenie kierunków zmian koniecznych dla ich zrównoważonego rozwoju.

Autorzy raportu podkreślają potrzebę decentralizacji i zwiększenia podmiotowości miast. Charakteryzują  problematykę demokracji i partycypacji miejskiej oraz opisują narzędzia służące do jej rozwijania. Skupiają także uwagę na roli transportu miejskiego oraz kultury w procesie rozwoju miast, a także kształtowaniu się lokalnych społeczności. Przedmiotem analizy ekspertów są również skutki braku polityki miejskiej w Polsce oraz  propozycje rozwiązań przeciwdziałających nieprzemyślanej polityce mieszkaniowej i niekontrolowanej suburbanizacji.

Wersja do pobrania: Miasto w dzialaniu

Zapraszamy do lektury!