Newsletter

Kraków, 08.10.2012 r.

Redakcja Instytutu, 03.10.2012
Debata Miasto w działaniu

Instytut Obywatelski i Krakowskie Reminiscencje Teatralne zapraszają na debatę i prezentację raportu Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej pod redakcją Przemysława Filara i Pawła Kubickiego. Debata odbędzie się 8 października 2012 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Cheder Cafe, ul. Józefa 36 w Krakowie.

W debacie wezmą udział: redaktor i współautor raportu dr Paweł Kubicki socjolog UJ, Michał Szczerba poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej, Joanna Orlik dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Przemysław Dziewitek prezes Pracowni Obywatelskiej. Debatę poprowadzi Jarosław Makowski dyrektor Instytutu Obywatelskiego.

Świat staje się coraz bardziej miejski. Miasta są kołami zamachowymi dla nowej gospodarki, opartej na wiedzy i usługach. Stwarzają nieograniczone możliwości rozwoju i samorealizacji dla twórczych i utalentowanych jednostek. Jednocześnie pogłębiają dystans społeczny, tworząc silne symboliczne granice wykluczenia dla wszystkich tych, którzy nie potrafią się odnaleźć w nowej gospodarce. Wyjątkowo szybko postępujące procesy urbanizacyjne są jednocześnie źródłem spektakularnych korzyści i poważnych zagrożeń.

Celem raportu Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej -przygotowanego na zlecenie Instytutu Obywatelskiego – jest przeanalizowanie najważniejszych aspektów miejskiej rzeczywistości oraz nakreślenie kierunków zmian koniecznych dla ich zrównoważonego rozwoju. Autorzy raportu podkreślają potrzebę decentralizacji i zwiększenia podmiotowości miast. Charakteryzują  problematykę demokracji i partycypacji miejskiej oraz opisują narzędzia służące do jej rozwijania. Skupiają także uwagę na roli transportu miejskiego oraz kultury w procesie rozwoju miast, a także kształtowaniu się lokalnych społeczności. Przedmiotem analizy ekspertów są również skutki braku polityki miejskiej w Polsce oraz  propozycje rozwiązań przeciwdziałających nieprzemyślanej polityce mieszkaniowej i niekontrolowanej suburbanizacji.

Autorami raportu są eksperci i aktywiści miejscy: Andreas Billert Stowarzyszenie My-PoznaniacyPrzemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Marcin Gerwin Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, Bożena Gierat-Bieroń Obywatele Kultury Krakowa, Mateusz Kokoszkiewicz Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia oraz Paweł Kubicki Obywatele Kultury Krakowa.

Miejsce: Cheder Cafe  ul. Józefa 36 Kraków
8 października 2012 r. (poniedziałek) godz. 18.00

Raport Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej  jest  opublikowany na stronie Instytutu Obywatelskiego