Newsletter

CYKL: Szkoła Myślenia

Redakcja Instytutu, 13.10.2010
Szkoła Myślenia to cykl spotkań i dyskusji, podczas których dyskutowane są idee, na co dzień funkcjonujące w przestrzeni publicznej. Podczas debat staramy się także wybrnąć ze ślepych zaułków, w jakie zapędziły się niektóre z podstawowych pojęć demokracji, jak również wypracować nowy język, który byłby w stanie opisać ich aktualną kondycję.

Szkoła Myślenia to cykl spotkań i dyskusji, podczas których dyskutowane są idee, na co dzień funkcjonujące w przestrzeni publicznej. Wprawdzie przywykliśmy do pojęć takich, jak „obywatel”, „modernizacja”, „liberalizm”, „sprawiedliwość” czy nawet „populizm”, jednak warto przyjrzeć się im bliżej, poddać intelektualnemu namysłowi, a także  pospierać się z ekspertami o ich zakres i znaczenie. Podczas debat staramy się także wybrnąć ze ślepych zaułków, w jakie zapędziły się niektóre z podstawowych pojęć demokracji, jak również wypracować nowy język, który byłby w stanie opisać ich aktualną kondycję.

Koordynator projektu: Magdalena M.Baran, mm.baran@instytutobywatelski.pl

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania:

6.04.2011 – KRAKÓW

Sprawiedliwość społeczna

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków ul. Podchorążych 2, s. 237, godz. 17.30.

Uczestnicy: dr Joanna Mysona Byrska (adiunkt w Katedrze Etyki Wydziału Filozoficznego UPJPII), dr Jarosław Kuisz (adiunkt na Wydziale Prawa UW, redaktor naczelny Kultury Liberalnej), prof. Magdalena Żardecka-Nowak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego), dr Łukasz Zweiffel (adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego). Prowadzenie: Magdalena M. Baran (Instytut Obywatelski, publicystka Kultury Liberalnej).

Podczas dyskusji pytaliśmy jakie są źródła sprawiedliwości społecznej, co znaczyła pierwotnie i jakim uległa przekształceniom/zniekształceniom tak w dobie komunizmu, jak i w ostatnich dwudziestu latach. Pytaliśmy o to, co dziś znaczy to pojecie, jak jest rozumiane, zapytamy czemu w używane w sferze publicznej sprowadza sie do funkcji przez nikogo już chyba niepojmowanej „zapchajdziury”. Odnosząc się tak do teorii, jak i praktyki zastanawialiśmy się, gdzie dziś znaleźć dla tej idei miejsce.

8.12.2010 r. – LUBLIN

Nieusuwalność biedy?

Klasztor OO. Dominikanów, Lublin, ul. Złota 9 (Stare Miasto), godz. 17.00

 

Uczestnicy: Tomasz Dostatni OP (duszpasterz i publicysta, prezes Fundacji Ponad Granicami), Joanna Mucha (posłanka Platformy Obywatelskiej), Karolina Romanowska (Stowarzyszenie Wiosna), Sebastian Szymański ( filozof i socjolog, członek redakcji Kultury Liberalnej). Prowadzenie: Magdalena M. Baran (Instytut Obywatelski, publicystka Kultury Liberalnej).

Tuż obok, za naszymi drzwiami, może w tej samej klatce, w sąsiednim domu, czai się bieda. Nie chodzi bynajmniej o chwilową niemoc finansową, ale o zjawisko, które coraz szerzej dotyka naszych rodaków, sąsiadów, bliskich. Wraz z przedstawicielami Kościoła, organizacji pozarządowych, naukowcami i politykami rozmawialiśmy o tym, jak walczyć z biedą – w jaki sposób budowane są programy, na ile pomoc płynie z Kościoła, na ile przez ngo, na ile instytucje te wyręczają władze w pomocy dla obywateli, na ile państwo powinno robić to samo. Pytaliśmy również o rozdzielenie ich kompetencji, jak i o możliwą kooperację. Podczas debaty zastanawialiśmy się także nad skutecznością aktualnych metod walki z biedą. Rozmawialiśmy też  o konieczności edukacji, o tym, jak prowadzić edukację wśród ludzi, którym brakuje nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb?

1.12.2010 r. – BIAŁYSTOK

Co dziś znaczy modernizacja?

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, Białystok ul. Warszawska 63, s.201, godz. 17.00

 

Uczestnicy: prof. Robert Ciborowski ( dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku), prof. Kazimierz Krzysztofek ( socjolog, wykładowca SWPS, wiceprezes fundacji Pro Cultura), Paweł Marczewski (historyk idei, socjolog,  Przegląd Polityczny,  Kultura Liberalna).  Prowadzenie: Magdalena M. Baran (Instytut Obywatelski, publicystka Kultury Liberalnej).

Co dziś znaczy modernizacja? Jakie jest jej znaczenie w planie ekonomicznym i politycznym? Na ile da się pogodzić wyzwania, jakie ze sobą niesie i sytuację, jaką zastajemy w naszym kraju? Jaka modernizacja jest nam dziś potrzebna, jaki rozwój da się pogodzić z uwarunkowaniami kulturowymi, jaka forma zmiany jest nie tylko potrzebna, ale przede wszystkim możliwa? Co do zrobienia mają na tym polu ekonomiści, politycy, a także media i ludzie szeroko rozumianej kultury? Między innymi te pytania postawiliśmy podczas debaty dotyczącej kwestii modernizacji.

25.11.2010 r. – KRAKÓW

Na co nam populizm?

Cheder Cafe, Kraków ul. Józefa 36, godz. 17.00

 

Uczestnicy: prof. Leszek Koczanowicz -(filozof, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), dr Dominika Kasprowicz (politolog, Instytut Politologii UP), Jarosław Makowski (filozof i publicysta, szef Instytutu Obywatelskiego), dr Olga Wysocka ( politolog, członek redakcji Kultury Liberalnej). Prowadzenie: Magdalena M. Baran ( Instytut Obywatelski, publicysta Kultury Liberalnej).

Podczas debaty pytaliśmy jak rozumieć zjawisko populizmu. Kiedyś uważało się, iż uleganie roszczeniowości ludu tak naprawdę niszczy gospodarkę, lekceważy instytucje i procedury demokratyczne, a tym samym psuje tak politykę, jak i samo społeczeństwo. Tymczasem pokusie odwoływania się do „potrzeb ludu” ulegają dziś tak naprawdę wszystkie partie czy stronnictwa funkcjonujące na scenie politycznej, pod przykrywką populistycznych haseł ukrywając swoje prawdziwe intencje czy poglądy. Jest i druga strona, a mianowicie społeczeństwo i jego podatność na populizm, na strawną papkę, która stwarza pozory odpowiedzi na wołanie „Chleba i igrzysk!”. O te jednak łatwiej niż o rzetelną odpowiedź na problemy i potrzeby społeczne. Pytanie jak dziś funkcjonuje populizm, na ile wygrywa w walce o „rząd dusz”, jest ciężarem czy może błogosławieństwem? Bronić go czy ganić?

13.10.2010 r. – LUBLIN

Granice liberalnego państwa

Warsztaty Kultury, Lublin ul. Popiełuszki 5, godz. 18.00

 

Uczestnicy: prof. Kazimierz Krzysztofek ( socjolog, wykładowca SWPS, wiceprezes fundacji Pro Cultura), Joanna Kusiak ( socjolog, Kultura Liberalna), Leszek Jażdżewski –(red. naczelny Liberté!). Prowadzenie: Magdalena M. Baran (Instytut Obywatelski, publicystka Kultury Liberalnej).

Podczas spotkania pytaliśmy o kształt liberalnego państwa, granice jego ingerencji w życie jednostki, a także o zakres wolności, jakich człowiek dobrowolnie zrzeka się na rzecz państwa właśnie. Próbowaliśmy odpowiedzieć ile człowieka dla państwa, a ile państwa dla człowieka. W tle rozważań towarzyszyła nam również idea konserwatyzmu, tak często w rzeczywistości politycznej i etycznej przeciwstawiana liberalizmowi. Zastanawialiśmy się czy sposób definiowania owego przeciwstawienia jest zasadny, czy może inaczej powinniśmy wyznaczać granice pomiędzy tymi ideami/porządkami.

 

Szkoła Myślenia została objęta patronatem medialnym Kultury Liberalnej.